Wat bij overlijden?

Als professionele, gediplomeerde begrafenisondernemers en ceremoniemeesters, met een ervaring van meer dan 27 jaar begeleiden 

wij u bij het regelen en verzorgen van een uitvaart en alles wat er bij komt kijken. 

Vanaf de eerste formaliteiten, het opbaren, alle afspraken en het organiseren van de uitvaart en de nazorg, 

u kunt steeds op ons rekenen in deze moeilijke dagen na het overlijden.

 

Wij bezorgen u alle nodige informatie.

Wij adviseren, luisteren en begeleiden u bij het van het afscheid van uw naaste.

  • Praktisch betekent dit:
  • De aangifte van het overlijden bij de burgerlijke stand
  • Het overbrengen, verzorgen en het opbaren thuis of in het rouwcentrum
  • Ondersteuning bij de afwikkeling uitvaartverzekering
  • Ondersteuning bij de vormgeving van de uitvaart
  • Het reserveren van begraafplaats of crematorium
  • Het reserveren van een koffietafel
  • Het vormgeven, opstellen, drukken en versturen van rouwbrieven,
   het aanleveren van postzegels
  • Het opmaken en plaatsen van een rouwaankondiging in de krant
  • Het vormgeven, opstellen, drukken van herinneringsprentjes desgewenst
   met foto.
  • Tekstjes en voorbeelden stellen wij ter beschikking
  • Online condoleren
  • Uitvaartkist, rouwvervoer en bloemstukken
  • De begeleiding van de begrafenis- of crematieplechtigheid
  • Nazorg, advies en ondersteuning
  • Toegang in ons webportaal met een persoonlijk dossier, waar je alle nuttige informatie ter beschikking krijgt in verband met het overlijden van uw naaste
  Je kan ons steeds bereiken op tel 02 466 52 52 of 0475 96 35 40

  In het eerste telefonisch contact maken wij graag een afspraak om u te bezoeken,

  op de plaats en het tijdstip van uw keuze.

  Mogen wij u vragen de identiteitskaart van de overledene en het huwelijksboekje alsmede uw identiteitskaart klaar te leggen. 

  Eventueel de polis van de gegevens van de uitvaartverzekering en of bewijs van de bestaande concessie.

  Stap voor stap zullen wij de mogelijkheden met u bespreken en zullen wij u adviseren waar nodig is.

  De dag en het tijdstip van de uitvaart, crematie of begraven, dienst in de kerk of aula,

  opbaring thuis of in ons funerarium of in het ziekenhuis,

  drukwerken, bloemen, koffietafel enzovoort

  Om u een idee te geven van de kosten en prijzen van een uitvaart zie onze kostenmeter.

  Bij thuisoverlijden of in het rusthuis bel je ons meteen nadat de dokter het overlijden heeft vastgesteld.

  Bij overlijden in een ziekenhuis of andere instelling kan je contacteren tussen 7u en 21u30.

  Wens je al een uitvaart voor te bereiden zie onze checklist

  en hier vind je links waar je websites met teksten en voorbeelden vindt van rouwbrieven, muzieklijsten van het crematorium enzovoort